Udvalg

Suppleant:

Jytte Jensen

————————————————————————————————————————-

Suppleant:

Jørn Baag Simonsen

————————————————————————————————————————-

Kritiske revisorer:

Hans Jørgen Thrysøe

Jørgen Væver

Kritisk revisor suppleant:

Hans Jørgen Olsen

————————————————————————————————————————-

Havnefogeder:

Jens Krogh Knudsen 98310057

Trine Rasmussen 98310057

Afløser Søren Jensen 98310057

————————————————————————————————————————-

Rengøring:

Flex-ren Gitte Fogh Larsen 40161943 mail@flexmontage.dk

————————————————————————————————————————-

Havneudvalg:

Tovholder:

Jan L. Larsen 28180140

Hans Jørgen Thrysøe

Knud Erik Sørensen

Morten Svoger

Kaj Krogh Nielsen

————————————————————————————————————————-

 

Fest/Aktivitetsudvalg/ Vild med Vand:

Tovholder:

Bettina Nielsen 98310057

Birthe Jørgensen

Britta Larsen

Ilona Sørensen

Jytte Jensen

Lone Schmidt

Mette Christensen

————————————————————————————————————————-

 Ungdoms/Kapsejlerudvalg:

Tovholder:

Hans Jørgen Thrysøe

Kaj Krogh Nielsen

————————————————————————————————————————-

Nyhedsbrev / informations / Webmaster Udvalg:

Tovholder:

Bettina Jane Nielsen / Jytte Jensen

IT-Hjemmeside supporter: Lars Kristensen

————————————————————————————————————————-

Pladsanviser/bådopmåler/Indmeldelse:

Bettina Jane Nielsen 98310057

————————————————————————————————————————-

Søsætning/optagnings ansvarlige:

Hans Jørgen Thrysøe

Kaj K. Nielsen