Udvalg

Suppleant:

Casper Busk Hansen

————————————————————————————————————————-

Suppleant:

Ivan Nielsen

————————————————————————————————————————-

Kritiske revisorer:

Hans Jørgen Thrysøe

Jytte Jensen

Kritisk revisor suppleant:

Hans Jørgen Olsen

————————————————————————————————————————-

Havnefogeder:

 

————————————————————————————————————————-

Havneudvalg:

Tovholder:

Jan L. Larsen 28180140

Hans Jørgen Thrysøe

Knud Erik Sørensen

Morten Svoger

Kaj Krogh Nielsen

————————————————————————————————————————-

 

Fest/Aktivitetsudvalg/ Vild med Vand:

Tovholder:

Bettina Nielsen 98310057
Birthe Jørgensen
Ilona Sørensen
Lena Thomsen
Maria Laustsen
Sanne Busk Hansen
————————————————————————————————————————-

 Ungdoms/Kapsejlerudvalg:

Tovholder:

Hans Jørgen Thrysøe

Kaj Krogh Nielsen

————————————————————————————————————————-

Nyhedsbrev / informations / Webmaster Udvalg:

Tovholder:

Bettina Jane Nielsen / Jytte Jensen

IT-Hjemmeside supporter: Torben Linnemann

————————————————————————————————————————-

Pladsanviser/bådopmåler/Indmeldelse:

Bettina Jane Nielsen 98310057

————————————————————————————————————————-

Søsætning/optagnings ansvarlige:

Hans Jørgen Thrysøe

Kaj K. Nielsen