Priser

(reguleres hvert år før 1. februar / reguleret efter OGF 26/3-22)
Indmeldelsesgebyr aktive medlemmer (1. gangs beløb) (for ikke fartøjsejer) 706,00 kr.
Årligt kontingent aktive medlemmer 706,00 kr.
Årligt Kapitalindskud klubhus aktive medlemmer 200,00 kr.
Årligt pr. medlem pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 200,00 kr./1106kr.
Indmeldelsesgebyr passive medlemmer (1. gangs beløb) 353,00 kr.
Årligt kontingent Passive & Partner medlemmer 353,00 kr.
Årligt Kapitalindskud klubhus Passive & Partner medlemmer 100,00 kr.
Årligt pr. medlem pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 100,00 kr./553kr.
Årligt kontingent børn/unge medlemmer 100,00 kr.
Engangsindmeldelse ved båd over 5 m for aktive medlemmer 5000,00 kr.
+ Årlig pris pr. m2 båd ved lejet plads 210,00 kr.
+ Årligt pr. båd pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 150,00 kr.
Årlig pris pr. m2 båd leje for aktive medlem indehaver af købs plads bevis 135,00 kr.
+ Årligt pr. båd pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 150,00 kr.
Købsplads bevis med ret til en plads i havnen/ udfases fra 26/3-22/ retur 3500 kr.
Engangsindmeldelse ved jolle u/ 5 m for aktive medlemmer 2000,00 kr.
+ Årlig pris Jolle plads længde indtil 5,00 m. 920,00 kr.
+ Årligt pr. jolle pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 150,00 kr./1070kr.
Allonge ved køb af fiskerhus 500,00 kr.
Årlig pris Grundleje pr. Fiskerhus inkl. brandforsikring 383,00 kr.
+ Årligt pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 100,00 kr./483kr.
Årlig pris Kajak opbevaring for medlemmer container 432,00 kr.
Årlig pris Kajak på land ved vandkant for medlemmer 224,00 kr.
Kajak brug af faciliteter + af skylning pr. dag 20,00 kr.
Kajak årskort inkl. af skylning 150,00 kr.
ES Stander 80,00 kr.
Depositum for Nøgle til masteskur/Kajak container 150,00 kr.
Depositum for Nøgle til klubhus 150,00 kr.
Depositum for Elmåler 500,00 kr.
KWH-pris Elmåler aflæsning 1. gang årligt 1 pak a´4 kWh Pris 2022 udregnes og udsendes
Slæbested (pr. gang) 70,00 kr.
Årskort slæbested (følger kalenderåret) 450,00 kr.
Bådtrailer pr. udlån max 12 timer 100,00 kr.
Gæste sejlere (inkl. El og vand pr. døgn) Både op til 9 m 130,00 kr.
” Både 9-13 m 155,00 kr.
” Både over 13 m 180,00 kr.
Søsætning/optagning kajanlæg for ikke aktiv medlem 625,00 kr.
Brusebad (betales i møntboks) 5,00 kr.
Vaskemaskine pr. vask 25,00 kr.
Tørretumbler pris pr. 30 min. 10,00 kr.

Download prisark