Egense Sejlklubs Bestyrelsen pr. 30/3 2024

Formand Jens L. Laustsen/ JELA -> valgt for 2 år på valg 2025
Es.formanden@outlook.com 53906218
Næstformand Jørn Baag Simonsen/ JBS valgt for 2 år på valg 2026
JBS1649@gmail.com 42404244
Kasserer Gitte Dyrman Nielsen/GDN valgt for 2 år på valg 2025
Es.kassereren@outlook.dk 23954738
Sekretær Bettina Jane Nielsen/ BJN valgt for 2 år på valg 2026
Es.sekretaer@outlook.dk 28578045
Bestyrelsesmedlem Hans Leth/ HL valgt for 2 år på valg 2025
Hansleth1@gmail.com 50535303

⦁ Suppleant Kim B. Larsen/ KBL valgt for 1 år på valg 2025
bmwkim@outlook.dk 40780960
⦁ Suppleant Lars Skovsgaard/ LS valgt for 1 år på valg 2025
lasseiskoven@gmail.com 60189925