Udvalg

————————————————————————————————————————-

Kritiske revisorer:

Hans Jørgen Thrysøe

 Jens L. Laustsen

Kritisk revisor suppleant:

Hans Jørgen Olsen

————————————————————————————————————————-

Havnefogeder:

1/5 -> 1/10 2024 kl. 8-10

Kim B. Larsen

John Christensen 

————————————————————————————————————————-

Havneudvalg:

Tovholder:

 Jens L. Laustsen

Hans Jørgen Thrysøe

Knud Erik Sørensen

Kaj Krogh Nielsen

Kim B. Larsen

Lars Skovsgaard

John Christensen

John Høgh

————————————————————————————————————————-

 

Fest/Aktivitetsudvalg/ Vild med Vand:

Tovholder:

Lena Thomsen
Maria Laustsen
Gry Høst

————————————————————————————————————————-
Børneklubben:

Tovholder Sanne Busk Hansen

Jens L. Laustsen

————————————————————————————————————————-

Nyhedsbrev / informations / Webmaster Udvalg:

Tovholder:

Bettina Jane Nielsen 

Jeanette Tina Lauritsen assistance

IT-Hjemmeside supporter: Torben Linnemann

Eva Høgh Assistance

————————————————————————————————————————-

Pladsanviser/bådopmåler/Indmeldelse:

Bettina Jane Nielsen 98310057

————————————————————————————————————————-

Søsætning/optagnings ansvarlige:

Kaj K. Nielsen

Ivan Svingel

Lars Skovsgaard