Priser 2024

(reguleres hvert år før årsbetalinger 1. februar)

Indmeldelsesgebyr aktive medlemmer (1. gangs beløb) (for ikke fartøjsejer) 794,00 kr.

Årligt kontingent aktive medlemmer 794,00 kr.

Årligt Kapitalindskud klubhus aktive medlemmer 200,00 kr.

Årligt pr. medlem pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 200,00 kr./1194kr.

Indmeldelsesgebyr passive medlemmer (1. gangs beløb) 397,00 kr.

Årligt kontingent Passive & Partner medlemmer 397,00 kr.

Årligt Kapitalindskud klubhus Passive & Partner medlemmer 100,00 kr.

Årligt pr. medlem pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 100,00 kr./597kr.

Årligt kontingent børn/unge medlemmer 100,00 kr.

Engangsindmeldelse ved båd over 5 m for aktive medlemmer 5000,00 kr.

+ Årlig pris pr. m2 båd ved lejet plads 236,00 kr.

+ Årligt pr. båd pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 150,00 kr.

Årlig pris pr. m2 båd leje for aktive medlem indehaver af købs plads bevis 152,00 kr.

+ Årligt pr. båd pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 150,00 kr.

Købsplads bevis med ret til en plads i havnen/ udfases fra 26/3-22/ retur 3500 kr.

Engangsindmeldelse ved jolle u/ 5 m for aktive medlemmer 2000,00 kr.

+ Årlig pris Jolle plads længde indtil 5,00 m. 1033,00 kr.

+ Årligt pr. jolle pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 150,00 kr./1183kr.

Allonge ved køb af fiskerhus 500,00 kr.

Årlig pris Grundleje pr. Fiskerhus inkl. brandforsikring 430,00 kr.

+ Årligt pga. manglende tilskud vedtaget OGF 2021 100,00 kr./530kr.

Årlig pris Kajak opbevaring for medlemmer container 486,00 kr.

Årlig pris Kajak på land ved vandkant for medlemmer 252,00 kr.

Kajak søsætning/optagning /Vinterbader brug af faciliteter+afskylning pr. dag 20,00 kr.

Kajak søsætning/optagning /Vinterbader årskort inkl. af skylning 150,00 kr.

ES Stander 80,00 kr.

Depositum for Nøgle til masteskur/Kajak container 150,00 kr.

Depositum for Nøgle til klubhus 150,00 kr.

Depositum for Elmåler 500,00 kr.

KWH-pris Elmåler aflæsning 1. gang årligt 1 pak a´4 kWh 14,00 kr.

Slæbested (pr. gang) 70,00 kr.

Årskort slæbested (følger kalenderåret) 450,00 kr.

Bådtrailer pr. udlån max 12 timer 100,00 kr.

Gæste sejlere (inkl. El og vand pr. døgn) 

Både op til 9 m 130,00 kr. ændres til 140 kr.

” Både 9-13 m 155,00 kr. ændres til 165 kr.

” Både over 13 m 180,00 kr. ændres til 190 kr.

Autocamper 150 kr. pr. døgn 

Søsætning/optagning kajanlæg for ikke aktiv medlem 625,00 kr.

Brusebad (betales i møntboks) 5,00 kr.

Vaskemaskine pr. vask 25,00 kr.

Tørretumbler pris pr. 30 min. 10,00 kr.

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/nettoprisindeks fra oktober 2022-september2023 (Alle takster er årstakster gældende fra 1/1 til 31/12)

Revideret 20/11 2023 PBV Kasserer BJN